https://sagligim.gov.tr/bebek-sagligi/bebeklerde-hickirik-nedir-nasil-gecer.html

2020-04-28 10:53:44 - 06:58:43 04-03-2021seoanaliz Tespit Edilen 15 sorun var

SEO Bebeklerde Hıçkırık Nedir? Nasıl Geçer

SEO : 44.2

Puan

Meta

sayfa başlığı

Bebeklerde Hıçkırık Nedir? Nasıl GeçerSayfa Başlığınız 60 Karakteri Geçmiyor. Bu Iyi.

Meta Açıklaması

Sağlığım, "Tek Tıkla Bilgi Elinde" , Sağlıklı Hayat, Hastalıklar, İlk Yardım, Seyahat Sağlığı, Çevre ve Sağlık, Aile Hekimliği, Anne ve Bebek, Sağlık Bakanlığı Hizmetleri, Sağlıklı bir yaşam, Sağlığım Cepte, Önce Sağlığım, Sağlığım Rayında, Sağlığım Güvende, Sağlığım Tamam, sağlığım için herşey, Sağlığın Geliştirilmesi, sağlığım için kitab, pratik sağlık bilgileri, Acil Sağlığım, Kadın Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Obezite, Diyabet, KanserMeta Açıklamanız 150 Karakteri Aşıyor. Bu Iyi Değil.

Meta Anahtar Kelime

( Bu özellik artık kullanılmıyor )
Meta Anahtar Kelime :

HSGM, 'Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü', Genel Müdür, THSK, Halk Sağlığı, Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği, Laboratuvarlar, Bulaşıcı Hastalıklar, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, halk sağlığı, genel müdürlük, hsgm, birinci basamak, aile hekimliği, TSM, ASM, Bulaşıcı, hastalık, laboratuvar, içme suları, havuz suları, ambalajı sular, damacana takip, havuz suları, biyosidal, zoonotik, vektörel, tularemi, kkka, 'kırım kongo kanamalı ateşi', mikrobiyoloji, kronik hastalıklar, cocuk ergen, kadın üreme, kanser, tütün, havanı koru, beslenme, obezite, tuz, fizikselaktivite, grip, mevsimsel grip, okul, öğrenci, glandular, salgı bezlerine ait, secretion, salgılama, salgı, secrete, salgılamak, epidemic, salgın, endemic, salgın hastalık, hay fever, saman nezlesi, obsessive, saplantılı, jaundice, sarılık, yellowish, sarımsı, vulnerable, savunmasız, to cause, sebep olmak, neden olmak, septic sore throat, septik farenjit, temperature, sıcaklık, hararet, sanitary, sıhhi, sağlıkla ilgili, distress, sıkıntı, fluidliquid, sıvı, digest, sindirmek, breakdown, sinir bozukluğu, ruhen çökme, neurodegenerative, sinir dokusunun zamnala yok olmasıyla ilgili, neuropathy, sinir hastalığı, irritability, sinirlilik, asablik, insidious, snsi, gizli, sinusitis, sinüzit, inhaler, soluğu 'ciğerlere narkoz verme aygıtı', 'zehirli gazlardan korunma aygıtı', breathlessness, soluk almama, soluksuzluk, wind pipe, soluk borusu, expiration, soluk, nefes verme, respiration, soluma, to respirate, solumak, soluk alıp vermek, respiration, solunum, respiratory system, solunum sistemi, to terminate, sonlanmak, bitirmek, as a consequence, sonuç olarak, as a result, sonuç olarak, conclusive, sonuçlandırıcı, stenosis, stenoz, darlık, reserve, stok, rezerv, to wash out, su ile temizlemek, thirst, susama, duration, süre, during, süresince, boyunca, infant, süt çocuğu, anthrax, şarbon, violent, şiddetli, distension, şişkinlik, obesity, şişmanlık, swelling, şişme, şiş, turgid, şişmiş, swollen joint, şişmiş eklem, schizophrenia, şizofreni, sceptic şüpheci kimse, endurance, tahammül, dayanma, dayanıklılık, intolarence, tahammülsüzlük, irritation, tahriş, irritate, tahriş etmek, through, tam, baştan aşağı, establish, tanı koymak, to transmit, taşımak, treatment, tedavi, if left untreated, tedavi edilmezse, treatment, tedavi etmek, to treat, tedavi etmek, irremediable, tedavisi imkansız, hazardous, tehlikeli, recurrent, tekrarlayan, tapeworm, tenya, top, tepe, üst, react, tepki vermek, respond to, tepki vermek, to sweat, terlemek, to institute, tesis etmek, kurmak, diagnose, teşhis etmek, tetanus, tetanoz, obstruct, tıkamak, jail fever, tifo, typhoid, tifo, tremor, titreme, ürperme, accumulate, toplanmak, vein, toplar damar, sediment, toru, çökelti, therepeutically, töropatik, tedavi amaçlı, post-traumatic, travma sonrası, spark, trigger, provoke, tetiklemek, platelet, trombosit, consumption, tüketim, metastasize, tüm vücuda yayılmak, tumor, tümör, tobacco, tütün, national health scheme, ulusal sağlık planı, wakefulness, uyanıklık hali, stimulant, uyarıcı madde, dormancy, uyku hali, insomnia, uykusuzluk, drug addiction, uyuşturucu bağımlılığı, lethargy, uyuşukluk, specialisation, uzmanlaşma, component, uzuv, component, uzuv. parça, üye, öğe, traid, üçlü takım, ulcer, ülser, manufacture, üretmek, propagate, üretmek, çoğaltmak, reproductive, üreyen, urticaria, ürtiker, moreover, üstelik, overlying, üzerinde uzanan, inoculation, vaccination, injection, aşı, aşılama, varix, varis, via, vasıtasıyla, yoluyla, tuberculosis, verem, rich in vitamins, vitamin yönünden zengin, to stress, vurgulamak, body, vücut, hypothermia,vücut ısısında düşme, disfigurement, vücutta şekil kaybı(kozmetik bozukluk), excrete, vücuttan atmak, boşaltmak, resist, withstand, confront, direnmek, fat, yağ, fat gain, yağ birikimi, fat, yağ, şişman, yağlı, to relate, yakınlığı olmak, relation, yakınlık, ilgi, side effect, yan etki, wound, yara, scar, yara izi, chafe, yaralamak, berelemek, kızartmak, injury, yaralanma, incinme, heal wounds, yaraları iyileşmek, wounded, yaralı, half-life, yarı ömür, age-linked, yaşa bağlı, way of life, yaşam biçimi, life will, yaşama isteği, aging, yaşlanma, confined to bed, yatağa bağlı, yatağa mahkum, to predispose, yatkın kılmak, dissaminate, yayılmak, spread, yayılmak, emit, yaymak, replacement pancreas, yedek pankreas, newborn, yeni doğan, neoplasia, yeni ve anormal hücre çoğalması, resorption, yeniden emilme, remodeling, yeniden şekillendirme, adequate, yeterli, undernutrition, yetersiz beslenme, laceration, yırtılmaya bağlı oluşan yara, intensive care unit, yoğun bakım ünitesi, intensely, yoğun bir şekilde, tract, yol, fatigue, yorgunluk, nodule, yumru, düğüm, nodül, ovary, yumurtalık, ovulation, yumurtlama, deglutition, yutkunma, swallow, yutmak, junk food, yüksek kalorili ama besin değeri düşük hazır yiyecekler, hypertension, yüksek tansiyon, to raise, yükseltmek, facial, yüzle ilgili, afflict, zarar vermek, to harm, zarar vermek, yaralamak, noxious, zararlı, öldürücü, compromised, zayıf düşmüş, weak pulse, zayıf nabız, lean, zayıf, sıska, yağsız, weaken, zayıflatmak, to attenuate, zayıflatmak, güçten düşürmek, weakness, zayıflık, güçsüzlük, infirmity, zayıflık, sakatlık, mental reterdation, zeka geriliği, backward, zeka geriliği olan, droplet, zerre, damlacık, mentally handicapped, zihinsel özürlü, engelli, diyabet, underlying, altta yatan, throughout, baştan başa, vessel, damar, toward, -e doğru, compared with, ile karşılaştırıldığında, hearrt failure, kalpyetmezliği, pulse, nabız, shortness of breath, nefes darlığı, clean bill of health, sağlık belgesi, tight, sıkı,dar, satisfactoriy, tatminkar, stuffy, tıkalı,dolu, teenager, 13-19 yaşları arasında olan, teens, 13-19 yaşları arasındaki kişiler, trimester, 3 aylık dönem, ache, pain, agony, acı, emergency, acil durum, dire, acil, çok ciddi, fasting, aç olma, fair-skinned, açık tenli, deficit, açık, eksik, starve, açlıktan ölmek, acute, ağır, vahim, akut, pain, ağrı, painkiller, ağrı kesici, painful, ağrılı, painless, ağrısız, lung, akciğer, lung cancer, akciğer kanseri, pulmonary tuberculosis, akciğer veremi, pulmonary, akciğere ait, flow, akım, akış, current, akım, geçerli, çağdaş, underlying, altında yatan temelindeki, wet, altını ıslatmak, işemek, operation, ameliyat, undergo, ameliyat geçirmek, recovery ward, ameliyat sonrası kendine gelme odası, operating theatre, ameliyathane, comprehend, anlamak, upsetting, annoying, üzücü, sinir bozucu, anorexia, anoreksi, yememe hastalığı, antigen, antijen, antibody, antikor, antibody, antikor, apnoea, apne(uyku vs. esnasında)nefes alma işlevinin geçici olarak durması, occasional, ara sıra olan, pause, ara durak, intermittent, aralıklı, hind, arka, art, debris, artık madde, yıkıntı ürünü, to augment, arttırmak, çoğaltmak, asthma, astım, stage, aşama, vaccine, aşı, instil, aşılamak, vaccinate, aşılamak, to implant, aşılamak, overdose, aşırı doz, hypersensitive, aşırı duyarlı, take in excess, aşırı miktarda almak, drowsiness, aşırı uyuklama hali, artery, atardamar, febrile, ateşli, torrid, ateşli, febrile, ateşli, ateşe ait, beat, atma, atım, vuruş, ankle, ayak bileği, outpatient, ayakta tedavi edilen hasta, distinguish, ayrımına varmak, to reduce, azaltmak, hafifletmek, paternal, baba tarafından, leg, bacak, gut, bağırsak, lumen, bağırsak vb. tüp şeklindeki bir organın iç boşluğu, donor, bağışçı, immunity, bağışıklık, immunization, bağışıklık kazandırma, exemption, bağışıklık, muafiyet, immunity, immune-compromised, bağışıklıkları tehlikede olan, committed, bağlı olan, işlenen, expectorate, balgam çıkartmak, kan tükürmek,pressure, basınç, subdue, bastırmak, suppress, head, baş, dizziness, baş dönmesi, faint, bayılmak, mucous cot, bazı uzuvların iç yüzünü kaplayan salgılı zar, infanticide, bebeklerin öldürülmesi, to fail, becerememek, posture, bedenin duruş şekli, latent, belirti göstermeyen, gizli, manifestation, belirti, ortaya çıkış, spot, benek, nokta, leke, nutrient composition, besin bileşimi, nutritional, beslenmeyle ilgili, brain, beyin, brain imaging, beyin görüntüleme, cerebellum, beyincik, meninges, beyni örten 3 membran'dan biri, hindbrain, beynin arka kısımları, gland, bez, unconscious, bilinçaltı, unconsciousness, bilinçsizlik, baygınlık, individual, birey, kişi, whooping cough, boğmaca, choke, boğmak, nefesini kesmek, excretion, boşaltım, empty, boşaltmak, horn, boynuz, neck, boyun, cervical, boyun ile ilgili, to impair, bozmak, zarar vermek, malfunction, bozuk işleme, disorder, bozukluk, düzensizlik, kidney, böbrek, zone, bölge, thus, böylece, thereby, böylelikle, bronchus, bronş, bronchitis, bronşit, undulant fever, bruselloz, akdeniz/malta humması, therefore, bu yüzden, vapour, buhar, buğu, nausea, bulantı, contagious, bulaşıcı, infectious, bulaşıcı, infect, bulaştırmak, to infect, bulaştırmak, dementia, bunama, demented, bunamış, growth, büyüme, gelişme, enlarge, büyütmek, to shrink, büzüşmek, to survie, canlılığını sürdürmek, yaşamak, inanimate, cansız, gender, cinsiyet, inborn, congenital, hereditary, innate, kalıtsal, infect, contaminate, spread tobulaştırmak, paralyze, criple, disable, felç, across, çapraz, diğer tarafa, remedy, çare, cure, helpless, çaresiz, deformity, çarpıklık, sakatlık, palpitation, çarpıntı, withdrawn, çekingen, içine kapanık, jaw, çene, varied, çeşitlilik gösteren, çeşitli, extraction, çıkarma, sökme, soy, to eliminate, çıkarmak, ortadan kaldırmak, bertaraf etmek, to extract, çıkarmak, özetlemek, özünü çıkarmak, pair, çift, zinc, çinko, abort, çocuk düşürmek, polio, çocuk felci, childhood, çocukluk, unlikely, çok az bir olasılıkla, crucial, çok önemli, rod, çomak, çubuk, insoluble, çözünmeyen, erimez, decay, çürümek, to worsen, daha da kötüleşmek, internal, dahili, iç tarafta, vessel, damar, intravenous, damar içi, arteriosclerosis, damar sertleşmesi, constrict, daraltmak, büzmek, narrowing, darlık, daralma, rot, decompose, go badçürümek, vaiable, değişken, modify, değiştirmek, to alter, değiştirmek, başka şekle sokmak, bozmak, vent, delik, yarık, iron, demir, to result from, -den dolayı olmak, suffer from, -den muzdarip olmak, to be composed of, -den oluşmak, -den müteşekkil olmak, die of, -den ölmek, subject, denek, kobay, depression, depresyon, invasive, deri altına inen, vücut içi, supportive, destekleyici, reinforcing, destekleyici, takviye edici, worsen, deterioratekötüleştirmek, giant, dev, disinfectant, dezenfektan, excreta, dışkı, diphtheria, diteri, remarkable, dikkate değer, implant, dikme, aşılama, tongue, dil, dilated, dilate, genişlemiş, resistance, direnç, susceptibility to, dirençsizlik, swollen, distendedşiş, tooth, diş, toothpaste, diş macunu, cavity, dişte çürük, knee, diz, dysentery, dizanteri, knee to perlvis, dizden leğen kemiğine kadar, delivery, doğum, parturient, doğum yapan, neonatal, doğumdan sonraki 4 haftayla ilgili, congenital, doğuştan, acquired, doğuştan olmayan, sonradan elde edilmiş, tissue, doku, circulation, dolaşım, devinim, circulate, dolaşmak, dose, doz, to sheed, dökülmek, dağılmak, rash, döküntü, fertilize, döllenmek, to pause, durdurmak, ara vermek, posture, duruş şekli, postür, node, düğüm, nod, hypotension, düşük tansiyon, smooth, düz, pürüzsüz, remadiable, düzeltilebilir, irregulary, düzensiz olarak, against, -e karşı, midwife, ebe, eczema, egzama, exercise, egzersiz, idman, kullanma, tendency, eğilim, propensity, eğilim, to tend, eğilimi olmak, prone (to), eğilimli, yatkın, additionally, ek olarak, joint, eklem, deficient, eksik, deficiency, eksiklik, palpate, elle muayene etmek, to suck, emmek, breastfeeding, emzirerek besleme, anxiety, endişe, kaygı, worrisome, endişe, kaygı verici, infraction, enfarktüs, infected, enfekte olmuş, inhibition, engel, durdurmak, to intubate, entübe etmek, outbreak, epidemic, ortaya çıkma, salgın, puberty, ergenlik, indentical, eş, benzer, tıpa tıp, aynı, effect, etki, to inactivate, etkisiz hale getirmek, etkisiz kılmak, to revolve, etrafında dönmek, worldwide, evrensel, dünya çapında, hypermetropic, far sighted, hipermetrop, lethal, fatal, mortal, öldürücü, scene of disaster, felaket bölgesi, paralysed, felç olmuş, paralysis, felç, inme, fetal, fetüse ilişkin, projectile, fışkırır tarzda, to herniate, fıtıklaşmak, dysfunction, fonksiyon bozukluğu, prolific, fruitful, productive, doğurgan, conceiving, gebe kalma, gestation, gebelik, late starter, geç başlayan(konuşmaya vs.), transient, geçici, temporarily, geçici olarak, permeability, gerçirgenlik, passage, geçiş, geçme, posterity, gelecek kuşaklar, next generation, juvenile diabetes, genellikle çocuklar ve ergenlerde görülen, genetically modified, genetiğiyle oynanmış, genetic mutation, genetik değişim, dilate, genişletmek, real, gerçek, to take place, gerçekleşmek, actually, gerçekte, superflous, gereksiz, reversible, geri dönüşlü, irreversible, geri dönüşsüz, tensile, gerilebilir, gerileyebilme, gerilme, tension, gerilim, to stretch, germek, gerginleşmek, strain, germek, gerilim, migratory, gezici, notch, girinti, çentik, breast, göğüs, chest, göğüs, shadow, gölge, appearance, görünüm, görünüş, papillary dilation, göz bebeğinin açılması, eyeball, göz küresi, tear, gözyaşı, loss of muscle, güç kaybı, every-other-day, gün aşırı, unreliable, güvenilmez, sağlıksız, volume, hacim, memory, hafıza, hallucination, halüsinasyon, pregnant, hamile, particular, has, özgü, özel, sick, hasta, afflict, hastalığa yakalanmak, get over, hastalığı yenmek, course of illness, hastalığın seyri, malady, hastalık, hypochondriasis, hastalık hastası olma durumu, be taken ill, hastalık kapmak, hastalığa yakalanmak, etiologic, hastalık nedenleriyle ilgili, bout,hastalık nöbeti, pull through, hastalıktan kurtulmak, in-patient, hastanede yatan hasta, admission to hospital, hastaneye kabul, hospitalize, hastaneye yatırmak, sedate, hastayı operasyon öncesi uyuşturmak, discharge from, hastayı taburcu etmek, seizure, havale, nöbet, vitally important, hayati öneme sahip, preparation, hazırlama, düzenleme, target, hedef, yet unborn generations, henüz doğmamış nesiller, however, her ne kadar, hiccup, hıçkırmak, bubonic plague, hıyarcık vebası, at least, hiç olmazsa, en azından, hypoxia, hipoksi, snore, horlamak, cell, hücre, cytological, hücreye ilişkin, cognitive, idrakla ilgili, öğrenmeye dair, urine, idrar, bladder, idrar torbası, mesane, secondary condition, ikincil sağlık sorunu, drug, ilaç, uyuşturucu, related to, -ile ilgili, result in, -ile sonuçlanmak, progressive, ilerleyici, relationship, ilişki, bağlantı, primitive, ilkel, undernourished, ill-fed, undefed, yetersiz beslenmiş, inflammation, iltihap, persistant, inatçı, devamlı, examine, incelemek, muayene, unavoidable, inevitable, inescapable, kaçınılmaz, pass along, insandan insana aktarmak, rash, isilik, deride, ortaya çıkan kızarıklıklar, skeleton, iskelet, ıschemic stroke, iskemiye (yetersiz kan akımı)bağlı felç, scurvy, iskorbüt, yetersiz c vitamini alımına bağlı hastalık, voluntarily, istemli, function, işlev, appetite, iştah, anorexia, iştahsızlık, well-nourished, iyi beslenmiş, well-rested, iyi dinlenmiş, heal, iyileşmek, isolated, izole, yalnız, mumps, kabakulak, buble, kabarcık, blister, kabarcık, su toplama, avert, kaçınmak, abstain from, kaçınmak, as well as, kadar, skull, kafatası, intracranial, kafatası içinde bulunan, beat, kalbin atması, bowel, kalın bağırsak, heredity, kalıtım, soya çekim, hereditary, kalıtsal, irsi, heart, kalp, tachycardia, kalp çarpıntısı, heartache, kalp krizi, blood, kan, blood vessel, kan damarı, vasoconstriction, kan damarlarındaki daralma, blood group, kan grubu, leukemogenic, kan kanserinin nedeni olarak gösterilen faktörlerle ilgili, blood transfusion, kan nakli, blood count, kan sayımı, blood test, kan testi, congestive, kan veya su toplamasıyla ilgili, haemorrhage, kanama, hemoraj, bleed to death, kanamadan ölmek, cancer, kanser, carcinogenicity, kanser yapma eğilimi, anemia, kansızlık, valve, kapakçık, liver, karaciğer, belly, karın, abdomen, muscle, kas, myalgia, kas ağrısı, muscle power, kas gücü, lean tissue, kas, doku, groin, kasık, contraction, kasılma, contract, kasılmak, itch, kaşımak, scratch, kaşımak, to itch, kaşımak, kaşınmak, grief, keder, hüzün, gam, bone, kemik (bonykemiksi), osteoclast, kemik hücrelerinin yıkımından ve rezorpsiyonundan sorumlu hücreler, kemik iliği, marrow, kemik iliği, spontaneity, kendiliğinden oluş, stealthy, kendini fark ettirmeyen, sinsi, sessiz, tick, kene, Iyme disease, kenenin taşıdığı bir bakteri yoluyla bulaşan bir enfeksiyon, uncut, kesintisiz, unexplored, keşfedilmemiş, dejection, keyifsizlik, cartilage, kıkırdak, threadworm, kıl kurdu, capillary, kılcal damar, kapiller, malaise, kırgınlık, fracture, kırık, evanescent, kısa ömürlü, partial, kısmi, measles, kızamık, german measles, kımıkçık, flushing, kızarma, scarlet fever, kızıl humma hastalığı, calcification, kireçlenme, personalized medicine, kişiselleşmiş tıp, mass vaccination, kitsel aşılama, aşılama kampanyası, arm, kol, limb, kol veya bacaklardan her biri, armpit, koltukaltı, topic, konu, mesele, speech defect, konuşma bozukluğu, preservative, koruyucu, stem cell, kök hücre, malnutrition, kötü beslenme, beslenme bozukluğu, deteriorate, kötüye gitmek, rabies, kuduz, earplug, kulak tıkacı, relief, kurtulma, vomit, kusmak, defect, kusur / hata, incubator, kuöz, strong, kuvvetli, caudal, kuyruk, uç, abortion, kürtaj, medication, laç verme, fibre, lif, marrow, lik, öz, ilik kemiği, vitality, liveliness, vigourcanlılık, hareketlilik, preserve, maintain, conserve, securekorumak, exposure, maruz kalma, to obligate, mecbur bırakmak, meningitis, menenjit, central, merkezi, stomach upset, mide boukluğu, germicide, mikrop öldürücü, one in a million, milyonda bir, myalgia, miyalji, kas ağrısı, temperament, mizaç, huy, pattern, model, örnek, biçim, judgement, muhakeme, mutant, mutasyon uğramış organizma, absolute, mutlak, kesin, factitous, mücadeleci, geçimsiz, pulse, nabız, transmission, nakil, taşıma, somewhat, nasılsa, nasıl oluyorsa, myope, near-sighted, miyop, breath, nefes almak, inhale, nefes almak, glottis, nefes borusunun ağzı, spirometer, nefes ölçer, exhale, nefes vermek, at the onset of, nın başlangıcında, feature, nitelik, özellik, nutritious, nourishing, wholesome, besleyici, seizure, nöbet, havale, neuron, nöron, sinir hücresi, sample, numune, örnek, penetrate, nüfuz etmek, chamber, odacık, boşluk, oxygen, oksijen, dyslexic, okuma zorluğu çeken, groove, oluk, kanal, vertebrate, omurgalı, spinal cord, omurilik, rate, oran, hız, gidiş, spring from, originate, emerge, -den kaynaklanmak, to rule out, ortadan kaldırmak, edema, ödem, cough, öksürük, nonlethal, öldürücü olmayan, stillborn, ölü doğmuş, fatal, ölümcül, mortal, ölümcül, fateful, ölümcül, feci, mortality, ölümlülük, ölüm oranı, lifelong, ömür boyu süren, life, span, ömür, life time, beforehand, önceden, daha evvel, take steps, önlem almak, to prevent, önlemek, dressing, pansuman, dress, pansuman yapmak, dissection, parçalama, partial, parsiyel, kısmi, pathogen, patojen, pathology, patoloji, hastalıklara neden olan yapısal ve fonksiyonel sapmaları inceleyen bilim dalı, pathological, patolojik, a variety of, pek çok çeşit, dietary, perhizle ilgili, perhiz yemeği, cyclic, periyodik, dönemsel, clot, pıhtı, clot, pıhtılaşmak, pıhtı, foul, pis, kirli bozuk, plaque, plaka, diş taşı, intoxication, poisoningzehirlenme, to pump, pompa, pump, pompalamak, prognosis, prognoz (bir hastalığın süresi ve gelişimi hakkında tahmin), though, rağmen, relief, rahatlama, relieve, rahatlamak, hafifletmek, in utero, rahimde, henüz doğmamış, rem, rapid eye movement (uykuda rüyaların görüldüğü süreç), to report, rapor etmek, rickets, raşitizm, reaction, reaksiyon, yanıt, rebound, recovery, düzelme, prescribe, reçete yazmak, unprescribed, reçetesiz, regimen, rejim, regimen, rejim-perhiz, cure, remedyrelief şifa, discoloration, renk bozukluğu, resuscitation, revival, yaşama döndürme, resurrect, revive, yeniden diriltmek, canlandırmak, rheumatism, romatizma, houtly, saat başı, phase, safha, dönem, bile, safra, bile duct, safra kesesi (gallbladder), gallstone, safrataşı, survivor, sağ kalmak, deafness, sağırlık, relapse, sağlığı kötülemek, depreşmek, health promotion, sağlık geliştirme, healthcare schemes, sağlık programları, morbid, sağlıksız, debilitate, sakat bırakmak, disability, sakatlık, sedative, sakinleştirici, Grip, Mevsimsel Grip, Domuz Giribi, Kuş Gribi, İnfluenza, Aşı, Hastalık, Nezle, Mikrop, El yıkama, vücut, , doktor, hekim, soğuk algınığı, tedavi, ateş, titreme, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, ishal, kusma, antibiyotik, hijyen, risk grupları, grip aşısı, alı yan etkileri, sss, bulaşıcı, virüs, sağlık, 'Sağlık Bakanlığı', 'Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü', Hastane, ASM, TSM, Sağlık, Health, '65 yaş üzeri', 'Grip Risk Grupları', 'Grip ve Gbelik', Bebeklerde grip, Hamilelikte grip, cocuklarda grip, kronik hastalıklar, beslenme, diyabet, belirtileri, nedenleri, tedavisi,
Sitenizde Herhangi Bir Meta Anahtar Kelime Yok.

Key

Tekli Anahtar Kelimeler

KeywordTekrarYoğunluk
ve41.594 %
Sağlığı31.195 %
zaman31.195 %
bir31.195 %
sık31.195 %
hıçkırık31.195 %
bebeklerde31.195 %
dik20.797 %
en20.797 %
çok20.797 %
iyi20.797 %
hıçkırığa20.797 %
hava20.797 %
Bebeklerde20.797 %
yol20.797 %
Müdürlüğü20.797 %
Sağlık20.797 %
Halk20.797 %
Genel20.797 %
yutmaktadır10.398 %

İki Kelimeli Anahtar Kelimeler

KeywordTekrarYoğunluk
Halk Sağlığı20.797 %
Sağlığı Genel20.797 %
Genel Müdürlüğü20.797 %
hıçkırığa yol20.797 %
TC Sağlık10.398 %
ayıyla başlayan10.398 %
yutmaktadır Anne10.398 %
Anne karnında10.398 %
karnında bebeğin10.398 %
bebeğin 410.398 %
4 ayıyla10.398 %
özellikle doğumdan10.398 %
başlayan hıçkırık10.398 %
hıçkırık özellikle10.398 %
sırasında hava10.398 %
doğumdan sonraki10.398 %
sonraki ilk10.398 %
ilk aylarda10.398 %
aylarda sıklıkla10.398 %
hava yutmaktadır10.398 %

Üç Kelimelik Anahtar Kelimeler

KeywordTekrarYoğunluk
Halk Sağlığı Genel20.797 %
Sağlığı Genel Müdürlüğü20.797 %
TC Sağlık Bakanlığı10.398 %
başlayan hıçkırık özellikle10.398 %
yutmaktadır Anne karnında10.398 %
Anne karnında bebeğin10.398 %
karnında bebeğin 410.398 %
bebeğin 4 ayıyla10.398 %
4 ayıyla başlayan10.398 %
ayıyla başlayan hıçkırık10.398 %
özellikle doğumdan sonraki10.398 %
hıçkırık özellikle doğumdan10.398 %
sırasında hava yutmaktadır10.398 %
doğumdan sonraki ilk10.398 %
sonraki ilk aylarda10.398 %
ilk aylarda sıklıkla10.398 %
aylarda sıklıkla ve10.398 %
sıklıkla ve sonrasında10.398 %
hava yutmaktadır Anne10.398 %
bebekler emzirme sırasında10.398 %

Dört kelime

KeywordTekrarYoğunluk
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü20.797 %
TC Sağlık Bakanlığı Halk10.398 %
başlayan hıçkırık özellikle doğumdan10.398 %
yutmaktadır Anne karnında bebeğin10.398 %
Anne karnında bebeğin 410.398 %
karnında bebeğin 4 ayıyla10.398 %
bebeğin 4 ayıyla başlayan10.398 %
4 ayıyla başlayan hıçkırık10.398 %
ayıyla başlayan hıçkırık özellikle10.398 %
hıçkırık özellikle doğumdan sonraki10.398 %
sırasında hava yutmaktadır Anne10.398 %
özellikle doğumdan sonraki ilk10.398 %
doğumdan sonraki ilk aylarda10.398 %
sonraki ilk aylarda sıklıkla10.398 %
ilk aylarda sıklıkla ve10.398 %
aylarda sıklıkla ve sonrasında10.398 %
sıklıkla ve sonrasında 110.398 %
hava yutmaktadır Anne karnında10.398 %
bebekler emzirme sırasında hava10.398 %
emzirme sırasında hava yutmaktadır10.398 %

Text - Html

Toplam Kelimeler 251
Gereksiz Kodları Çıkarın Veya Daha Fazla Yazı Ekleyin
Metin / HTML Oranı Testi : 5%

HTML Başlıkları

H1(0)

H2(1)

 • Bebeklerde Hıçkırık Nedir? Nasıl Geçer

H3(0)

H4(0)

H5(0)

H6(0)

Robots & Xml

robot.txt

Sitenizde Robot.txt Yok.

Site haritası


Dahili Vs. Dış Bağlantılar

Toplam İç Bağlantılar

6

Toplam Dış Bağlantılar

9

Alexa Rank

Trafik sırası

361551

Reach Sıralaması

348507

En İyi Ülke

Turkey

En İyi Ülke Sıralaması

7260

Etki Alanı IP Bilgisi

ISP
IP
organizasyon
Şehir
ülke
Saat dilimi
Boylam
Enlem

NoIndex, NoFollow, DoDollow Bağlantıları

Toplam NoIndex Bağlantıları 0
Toplam NoFollow Bağlantıları 4
Toplam DoFollow Bağlantıları 11
NoIndex Meta Robot Tarafından Etkinleştirildi? No
NoFollow Meta Robot Tarafından Etkinleştirildi? No

NoIndex

NoFollow

SEO Dostu Linkler

Sitenizin Linkleri SEO Dostudur.

favicon

Sitenizde Favicon Var.

DOC Türü

DOC Türü : <!DOCTYPE html>
Sayfada Doküman Türü Var

Amortismana tabi HTML Tag

Your site does not have any depreciated HTML tag.

HTML Sayfa Boyutu

HTML Sayfa Boyutu : 40 KB
HTML Sayfa Boyutu <= 100KB . Çok Iyi

GZIP Sıkıştırma

GZIP Sıkıştırılmış Boyut : 15 KB


GZIP Sıkıştırması Etkin.

Satır içi CSS

Your site have 13 inline css.

Satır içi CSS

 • <p style="text-align: justify;"></p>
 • <img style="margin-right: 15px; float: left;" src="/depo/sagligimyeni/sagliklihayat/bebek_sagligi/kucuk_resimler/hsgm_bebek_hickirik1.jpg" alt="hsgm bebek hickirik1" width="308" height="205" />
 • <p style="text-align: justify;"></p>
 • <p style="text-align: justify;"></p>
 • <p style="text-align: justify;"></p>
 • <p style="text-align: justify;"></p>
 • <p style="text-align: justify;"></p>
 • <p style="text-align: justify;"></p>
 • <a href="https://www.facebook.com/halksagligigm" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" class="btn-social-icon" style=" font-size: 16px;"></a>
 • <a href="https://twitter.com/halksagligigm" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" class="btn-social-icon" style=" font-size: 16px;"></a>
 • <a href="https://www.instagram.com/sagliksizde" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" class="btn-social-icon" style=" font-size: 16px;"></a>
 • <a href="https://www.youtube.com/channel/UCLqTGkjVRaM7Koyqb-kZ7eQ" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" class="btn-social-icon" style=" font-size: 16px;"></a>
 • <iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W7T7WW2" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Dahili CSS

Your site does not have any internal css.

Mikro Veri Şeması Testi

Mikro Veri şema Testi. Site Başarısız...

IP & DNS Raporu

IPv4 212.175.175.34
IPv6 Not Compatiable
DNS Report
SLHostClassTTLTypePRITargetIP
1sagligim.gov.trIN4213A212.175.175.34
2sagligim.gov.trIN3112NSns2.saglik.gov.tr
3sagligim.gov.trIN3112NSns4.saglik.gov.tr
4sagligim.gov.trIN3112NSns1.saglik.gov.tr
5sagligim.gov.trIN3112NSns3.saglik.gov.tr

IP Canonicalization Test

Site IP Testi Başarısız Oldu.

URL Kanonikleştirme Testi

Site URL Kanonikleştirme Testini Geçemedi.

Düz Metin E-posta Testi

Site Düz Metin E-posta Testini Geçti. Düz Metin E-postası Bulunamadı.

CURL Yanıt

urlhttps://sagligim.gov.tr/bebek-sagligi/bebeklerde-hickirik-nedir-nasil-gecer.htmlcontent typetext/html; charset=utf-8
http code200header size520
request size247filetime-1
ssl verify result0redirect count0
total time6.853492namelookup time5.514374
connect time5.525331pretransfer time5.629165
size upload0size download40588
speed download5922speed upload0
download content length-1upload content length0
starttransfer time6.853251redirect time0
redirect urlprimary ip212.175.175.34
certinfoprimary port443
local ip185.216.113.91local port41418

Mobil Dost Kontrol


Mobil Dostu: Bilinmiyor

Score : Unknown

Yerelleştirilmiş Kural Adı Kural Etkisi
No data to show.
CMS:
yerel:
Robotlu Kaynaklar:
Geçici Getirme Arızası Kaynaklar:

Google Page Speed ​​Insight (Mobil)

SAYFA HIZI

Kullanılabilirlik Puanı


Sayfa İstatistikleri


numberResources24numberHosts9
totalRequestBytes3235numberStaticResources15
htmlResponseBytes41117overTheWireResponseBytes1122251
cssResponseBytes539839imageResponseBytes128351
javascriptResponseBytes515651otherResponseBytes4957
numberJsResources6numberCssResources7


İçeriği Gizleyen Geçiş Reklamı Yüklemek Uygulama Önlemek

Your Page Does Not Appear To Have Any App Install Interstitials That Hide A Significant Amount Of Content. .

Eklentileri kullanmaktan kaçının

Your Page Does Not Appear To Use Plugins, Which Would Prevent Content From Being Usable On Many Platforms. .

Viewportu Yapılandır

Your Page Specifies A Viewport Matching The Device's Size, Which Allows It To Render Properly On All Devices. .

Görüntüyü Görünüm Penceresine Boyutlandır

The Contents Of Your Page Fit Within The Viewport. .

Boyut Hedefleri Uygun Şekilde Daralt

All Of Your Page's Links/buttons Are Large Enough For A User To Easily Tap On A Touchscreen. Learn More About .

Okunaklı Yazı Tipi Boyutlarını Kullanma

The Text On Your Page Is Legible. .

Açılış Sayfası Yönlendirmeleri

Your Page Has No Redirects.

GZIP Sıkıştırma

Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.
for the following resources to reduce their transfer size by 601.6KiB ( 79%reduction ).

 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/e33ee383fabf28cb4b8e804622b70bec.csscould save 152.7KiB ( 85%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/0e5c0f27242a76af6e2b30a9cdff7021.csscould save 115.7KiB ( 85%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/f2c3700dd237552cff64222604aa5c63.csscould save 86.5KiB ( 88%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/1ced8796275096e423dc5f381ea44a29.jscould save 68.6KiB ( 70%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/90096fc56e8a206b77689166ce079ab8.jscould save 61.5KiB ( 65%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/0ef2ee7f6bf1eec00691efc15f564f66.jscould save 49.8KiB ( 68%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/290afd14663f93e0da88f2d3d7f01338.csscould save 48.3KiB ( 83%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/88183ac11310d9bba229cc5496994185.csscould save 18.3KiB ( 81%reduction )

Tarayıcı Önbelleğini Kaldıraç Edin

Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.
for the following cacheable resources:

 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/0e5c0f27242a76af6e2b30a9cdff7021.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/0ef2ee7f6bf1eec00691efc15f564f66.js
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/1ced8796275096e423dc5f381ea44a29.js
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/290afd14663f93e0da88f2d3d7f01338.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/88183ac11310d9bba229cc5496994185.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/90096fc56e8a206b77689166ce079ab8.js
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/e33ee383fabf28cb4b8e804622b70bec.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/f2c3700dd237552cff64222604aa5c63.css
 • https://sagligim.gov.tr/depo/sagligimyeni/sagliklihayat/bebek_sagligi/kucuk_resimler/hsgm_bebek_hickirik1.jpg
 • https://sagligim.gov.tr/images/joomlashine/sample/ysglogo.png
 • https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-J892KT4WWQ
 • https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-19353034-14
 • https://www.google-analytics.com/analytics.js

Sunucu Yanıt Süresi

In our test, your server responded in https://developers.google.com/speed/docs/insights/Server. There are many factors that can slow down your server response time.
to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

CSS'yi minify

Your CSS Is Minified. .

HTML'yi minify

Your HTML Is Minified. .

JavaScript'i küçült

Your JavaScript Content Is Minified. .

JavaScript ve CSS'yi render engelleme

Your page has (3) blocking script resources and (7) blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page. None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Render-blocking JavaScript

 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/90096fc56e8a206b77689166ce079ab8.js
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/1ced8796275096e423dc5f381ea44a29.js
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/0ef2ee7f6bf1eec00691efc15f564f66.js

Render-blocking CSS

 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/f2c3700dd237552cff64222604aa5c63.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/88183ac11310d9bba229cc5496994185.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/0e5c0f27242a76af6e2b30a9cdff7021.css
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,400,700
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/290afd14663f93e0da88f2d3d7f01338.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/e33ee383fabf28cb4b8e804622b70bec.css
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,400,700

Resimleri İyileştir

Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.
to reduce their transfer size by 28.3KiB ( 23%reduction ).

 • https://sagligim.gov.tr/depo/sagligimyeni/sagliklihayat/bebek_sagligi/kucuk_resimler/hsgm_bebek_hickirik1.jpg could save 26.2KiB ( 24%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/images/joomlashine/sample/ysglogo.png could save 2KiB ( 16%reduction )

Görünür İçeriği Önceliklendirme

You Have The Above-the-fold Content Properly Prioritized. .

Google Page Speed Insight (Desktop)


Sayfa İstatistikleri


numberResources25numberHosts9
totalRequestBytes3321numberStaticResources16
htmlResponseBytes41117overTheWireResponseBytes1165273
cssResponseBytes539795imageResponseBytes128351
javascriptResponseBytes632357otherResponseBytes4952
numberJsResources7numberCssResources7


SAYFA HIZI

Açılış Sayfası Yönlendirmeleri

Your Page Has No Redirects.

GZIP Sıkıştırma

Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.
for the following resources to reduce their transfer size by 601.6KiB ( 79%reduction ).

 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/e33ee383fabf28cb4b8e804622b70bec.csscould save 152.7KiB ( 85%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/0e5c0f27242a76af6e2b30a9cdff7021.csscould save 115.7KiB ( 85%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/f2c3700dd237552cff64222604aa5c63.csscould save 86.5KiB ( 88%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/1ced8796275096e423dc5f381ea44a29.jscould save 68.6KiB ( 70%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/90096fc56e8a206b77689166ce079ab8.jscould save 61.5KiB ( 65%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/0ef2ee7f6bf1eec00691efc15f564f66.jscould save 49.8KiB ( 68%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/290afd14663f93e0da88f2d3d7f01338.csscould save 48.3KiB ( 83%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/88183ac11310d9bba229cc5496994185.csscould save 18.3KiB ( 81%reduction )

Tarayıcı Önbelleğini Kaldıraç Edin

Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.
for the following cacheable resources:

 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/0e5c0f27242a76af6e2b30a9cdff7021.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/0ef2ee7f6bf1eec00691efc15f564f66.js
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/1ced8796275096e423dc5f381ea44a29.js
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/290afd14663f93e0da88f2d3d7f01338.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/88183ac11310d9bba229cc5496994185.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/90096fc56e8a206b77689166ce079ab8.js
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/e33ee383fabf28cb4b8e804622b70bec.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/f2c3700dd237552cff64222604aa5c63.css
 • https://sagligim.gov.tr/depo/sagligimyeni/sagliklihayat/bebek_sagligi/kucuk_resimler/hsgm_bebek_hickirik1.jpg
 • https://sagligim.gov.tr/images/joomlashine/sample/ysglogo.png
 • https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-J892KT4WWQ
 • https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-J892KT4WWQ&l=dataLayer&cx=c
 • https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-19353034-14
 • https://www.google-analytics.com/analytics.js

Sunucu Yanıt Süresi

In our test, your server responded in https://developers.google.com/speed/docs/insights/Server. There are many factors that can slow down your server response time.
to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

CSS'yi minify

Your CSS Is Minified. .

HTML'yi minify

Your HTML Is Minified. .

JavaScript'i küçült

Your JavaScript Content Is Minified. .

JavaScript ve CSS'yi render engelleme

Your page has (3) blocking script resources and (7) blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page. None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Render-blocking JavaScript

 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/90096fc56e8a206b77689166ce079ab8.js
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/1ced8796275096e423dc5f381ea44a29.js
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/0ef2ee7f6bf1eec00691efc15f564f66.js

Render-blocking CSS

 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/f2c3700dd237552cff64222604aa5c63.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/88183ac11310d9bba229cc5496994185.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/0e5c0f27242a76af6e2b30a9cdff7021.css
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,400,700
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/290afd14663f93e0da88f2d3d7f01338.css
 • https://sagligim.gov.tr/cache/sagligimyeni/e33ee383fabf28cb4b8e804622b70bec.css
 • https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,300,400,700

Resimleri İyileştir

Görüntüleri Doğru şekilde Biçimlendirmek Ve Sıkıştırmak, Baytlarca Veriden Tasarruf Edilmesini Sağlayabilir.
... 103.8KiB ( 84%Sıkıştır ).

 • https://sagligim.gov.tr/depo/sagligimyeni/sagliklihayat/bebek_sagligi/kucuk_resimler/hsgm_bebek_hickirik1.jpg could save 99.4KiB ( 90%reduction )
 • https://sagligim.gov.tr/images/joomlashine/sample/ysglogo.png could save 4.4KiB ( 35%reduction )

Görünür İçeriği Önceliklendirme

Ekranın üst Kısmındaki Içeriğin Uygun şekilde önceliklendirilmesi. .